alenkaer.dk
 

Info

  • CV
  • Booking
  • Handelsbetingelser
 
JanuarRED (1 of 1)-4.jpg

Rasmus Alenkær

Født 1972.

Autoriseret psykolog, konsulent, foredragsholder, forfatter og blogger.

Har arbejdet professionelt med menneskelig udvikling i mere end 20 år: Først som skolelærer (1994-2002), siden som PPR-psykolog (2002 - 2009) og slutteligt som privatpraktiserende psykolog og konsulent (2009 -).

Uddannelse:

  • 2-årig uddannelse i kognitiv terapi for børn & Unge (igangværende)
  • Påbegyndt specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi
  • PhD, Syddansk Universitet, 2010
  • Statslig autorisation som psykolog, 2005
  • Kandidat i pædagogisk psykologi, cand. pæd. psych., DPU, 2003
  • Diplomeksamen i pædagogisk psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 2000
  • Seminarieuddannet skolelærer, Ribe Statsseminarium, 1996

Har praksis i Esbjerg, men løser hovedsageligt opgaver i hele landet. Børn, unge og deres familier prioriteres i den samtaleterapeutiske praksis.

Arbejder primært med spørgsmål, der relaterer sig til børn og unge, eksempelvis: Trivsel, inklusion, klasseledelse, forældresamarbejde og team-baseret arbejdet med problemadfærd - eksempelvis iKON eller Narrativ Team-refleksion.

Kendt fra radio, TV, aviser og sociale medier som ekspert og debattør. Følg bloggen på Facebook.

Forfatter til en lang række bøger på det pædagogiske og psykologiske fagområde.

Booking

Der er flere måder at booke et arrangement. Allerførst er det dog bedst, at du ringer eller skriver til ansvarlig for booking, Louise Alenkær

Du vil gerne høre nærmere om muligheder, indhold og mål: I så fald kan du skrive en mail til Rasmus Alenkær, eller du kan ringe på tlf. 27 11 32 16. Men tjek lige med Louise først, om din idé er realistisk mht. kalender osv. 

Du ved hvad du vil have, -vi skal blot finde den rigtige dato: I så fald kan du skrive en mail til Louise Alenkær, eller du kan ringe til hende på tlf. 26 21 21 39. Louise vil hjælpe dig med at finde en eller flere datoer, ligesom hun vil guide dig igennem de praktiske formalia.

Når du har booket

Hvis du ønsker en lille tekst til indbydelse, dagsorden eller folder, så tal med Louise om dette, og vi sender noget til dig i god tid. Du er i øvrigt velkommen til at anvende alle tekster på hjemmesiden, som du kan klippe og klistre i alt efter dit behov.

Ca. 2 uger inden arrangementet bedes du ringe til Rasmus Alenkær, så dine forventninger til indhold og proces kan afstemmes helt præcist.

Udarbejdelse af en kontrakt

Hvis en aftale er indgået via mail eller telefon skal du udfylde en kontrakt, som vi sender til dig. Aftalen gælder først, når kontrakten er i hus.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at vi er i kontakt med dig så tidligt i bookingforløbet, som muligt. På den måde kan vi hjælpe med at finde den bedst mulige form og det bedst mulige indhold til dit arrangement.

Handelsbetingelser

-terapi på kontoret

Alle samtaler foregår i Frodesgade 60, 6700 Esbjerg.

Tidsbestilling via min booker Louise på louise@alenkaer.dk eller tlf. 26 21 21 39.

Ved evt. aflysning samme dag eller udeblivelse betales fuldt honorar.

Pris - privat: 950,- pr. 55 minutter.

Pris - erhverv: 950,- plus moms pr. 55 minutter.

Du kan betale med Mobile Pay (26212139) eller via faktura, hvis du ikke er dækket af forsikringen.

Inden du kommer første gang, skal du oplyse navn, adresse, tlf. nr. og email skriftligt til louise@alenkaer.dk

Handelsbetingelser

-ud af huset

Handelsbetingelser for foredrag, supervision og øvrige konsultative ydelser ud-af-huset.

Alle priser er eksklusive moms og aftales individuelt.


Pris inkluderer:
Foredrag / procesledelse på selve dagen (dagene)
Undervisningsmaterialer / dias (sendes via email efter aftale)
Oplægsholders tilrettelæggelse af indhold og proces i forhold til det (eller de) pågældende enkeltdagsengagement (-er)
Mulighed for ét formøde pr. dagsengagement (op til en halv time via telefon / skype)

Kørsel afregnes efter statens takster, dvs. 3,73 pr. km.

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Supervisionsgrupper med enkelt-tilmelding er alt inklusive - dog ikke moms.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne. 

Materialer (slides m.m.) til deltagerne må gøres tilgængeligt af arrangøren on-line, men skal fjernes maximalt 7 dage efter arrangementets afholdelse. 

En aftale mellem arrangør og engagerede (Alenkaer) er endeligt bindende, når engagerede via Email har konfirmeret aftalen. 

Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter arrangementets afvikling. Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter første arrangements afvikling. Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage

Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest. I tilfælde af aflysning fra engageredes side bortfalder krav om honorar. 

Hvis arrangøren afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementets gennemførelse betales 50% af honoraret (eksklusive moms). Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt. 

Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler. 

I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold, vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel: 

A. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms). 

B. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra engageredes side. I så tilfælde betales det fulde honorar. 

I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindre engagerede i at komme frem til det aftalte arrangement, betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift.