Rasmus Alenkær / CV

Født 1972.

Autoriseret psykolog, konsulent, foredragsholder, forfatter og blogger.

Har arbejdet professionelt med menneskelig udvikling i mere end 25 år: Først som skolelærer (1994-2002), siden som PPR-psykolog (2002 - 2009) og slutteligt som privatpraktiserende psykolog og konsulent (2009 -).

Uddannelse:

  • 2-årig uddannelse i kognitiv terapi for børn & unge

  • Påbegyndt specialistuddannelse i psykoterapi for børn & unge (ikke afsluttet pt.)

  • PhD, Syddansk Universitet, 2010

  • Statslig autorisation som psykolog, 2005

  • Kandidat i pædagogisk psykologi, cand. pæd. psych., DPU, 2003

  • Diplomeksamen i pædagogisk psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 2000

  • Seminarieuddannet skolelærer, Ribe Statsseminarium, 1996

Har praksis i Esbjerg, men løser hovedsageligt opgaver i hele landet. Børn, unge og deres familier prioriteres i den samtaleterapeutiske praksis.

Arbejder primært med spørgsmål, der relaterer sig til børn, unge og uddannelse på grundskoleområdet. Har i den forbindelse udviklet flere anerkendte metoder og teorier, eksempelvis iKON-modellen, IC3 og Narrativ Team-refleksion.

Kendt fra radio, TV, aviser og sociale medier som ekspert og debattør. Følg bloggen på Facebook.

Forfatter til en lang række bøger på det pædagogiske og psykologiske fagområde.