Rasmus Alenkær

Børnepsykolog, Cand. pæd. psych, PhD.
Autoriseret af psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening

 
Screenshot 2019-06-07 at 15.35.37.png
 

Foredrag

Oplæg og procesledelse med kant, humor og viden. -Altid med fokus på praksis og altid i øjenhøjde.

Inklusion, problemadfærd, børneliv, forældreskab & opdragelse, pædagogisk samarbejde, kaos-klasser, konsultation i pædagogiske organisationer, skolevægring og meget mere.

Læs mere


Problemkultur / kaos i klassen

Når uproduktiv støj, negative forstyrrelser, grænseoverskridende adfærd, dårlig social trivsel og lavt fagligt læringsudbytte har overtaget skoleklassen, er der hjælp at hente.

Læs mere


Supervision / Rådgivning

Rettet mod ledere, psykologer, konsulenter, undervisere, pædagoger og alle andre, der har med mennesker at gøre.

Læs mere


Klasseledelse

Ro, fokus og gode relationer i undervisningen.

Læs mere


Inklusion

Et godt miljø at være i. Gode relationer og tryghed. Opgaver der er meningsfulde og realistiske. Dette kalder jeg kvalitativ inklusion.

Læs mere


Bøger

Her kan du bestille / søge info om Rasmus Alenkærs mange udgivelser.

Læs mere

Screenshot 2018-11-16 at 15.09.04.png

Arthur bruhn og superkræfterne” & “Arthur Bruhn og det store valg” kan bestilles her på siden.