alenkaer.dk
 

Velkommen

Rasmus Alenkær, PhD.

Autoriseret psykolog, Esbjerg.

 
JanuarRED (1 of 1).jpg

Velkommen

 
 

Alenkaer er en privat konsulent og psykologvirksomhed. Vi holder til i Esbjerg, men løser opgaver i hele Danmark.

Vi tilbyder kurser, foredrag, supervision og procesledelse til fagfolk på det pædagogisk-psykologiske fagområde.

Hertil tilbyder vi rådgivning til forældre og kognitiv baseret samtaleterapi til voksne, børn og unge.

Du kan følge Rasmus Alenkærs blog på Facebook.

 

Terapi

 • Kognitiv samtaleterapi til børn, unge og voksne.
 • Overbelastningsreaktion (stress)
 • Angst
 • Skilsmisse
 • Livskrise
 • Trivsel
 • Problemadfærd
 • M.m.
 
Januar2 (1 of 1)-9.jpg

Terapi

 

Vi tilbyder samtaleterapi til børn, unge og voksne, almindeligvis med udgangspunkt i kognitiv metodik.

For børn og unge handler det almindeligvis om eksempelvis: Skilsmisse, trivsel, angst, social marginalisering, problemer i forbindelse med diagnose (ADHD eller ASF), adfærd, karrierevalg eller søskenderivalisering m.m.

For voksne handler det almindeligvis om stress, depression, ensomhed, reaktion på afskedigelse eller dødsfald, temperament eller forældreopgave. 

Vi samarbejder ikke med den offentlige sygesikring, men med forsikringsselskaberne, Danmark og kommunerne.

Book en tid her

Handelsbetingelser for terapi

 

Problemkultur /

"Kaos-klasser"

 • Akut-indsats
 • Undersøgelse og rådgivning
 • Iagttagelse og supervision i klassen
 • Forældremøde og forældresamtaler
 • Ledelsesrådgivning
 
JanuarRED (1 of 1)-6.jpg

Problemkultur

 
 

Det ses i stigende omfang, at nogle skoleklasser udvikler sig til "kaos-klasser", hvor hverdagen præges af uro, problemadfærd og utryghed for alle.

Sådanne “kaos-klasse-opgaver” løser jeg mange af. Rigtigt mange.

I praksis er der tale om en aktionslæringsproces, hvor jeg i rollen som procesleder og supervisor leder slagets gang. Typisk er jeg selv på skolen ca. 4 dage (kan variere) og følger i den forbindelse en velafprøvet interventionsmodel, der involverer:

 • Elevinterview via IC3-modellen
 • Pædagogisk iagttagelse
 • Supervision i undervisningen
 • Team-supervision
 • Forældremøde
 • Samtaler med udvalgte forældre
 • Ledelsesrådgivning
 • Samarbejde med PPR

Ofte har jeg skolens AKTér (eller lign.) med som "føl", så mine metoder og teknikker kan læres af skolens egen ressourceperson.

Ring eller skriv, så finder vi en passende model.

 

 

Foredrag for fagfolk

 • Problemadfærd
 • Stress i pædagogiske institutioner
 • Inklusion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Klasseledelse
 • Overgange
 • Konsulentrollen
 • Ledelse
 
JanuarRED (1 of 1)-8.jpg

Foredrag

 
 

De sidste 10 år har jeg holdt mange foredrag, temadage og kursusforløb, -og det gør jeg fortsat i det omfang, tiden tillader. Læs folks feedback her

Målgruppen kan være lærere, pædagoger, psykologer, konsulenter, socialrådgivere, politikere, ledere, studerende og mange andre. Alle foredrag tilpasses den konkrete kontekst, men man kan være sikker på, at jeg altid:

 • Har mere fokus på paksis end på teori
 • Er positiv, engageret og målrettet
 • At jeg måske provokerer lidt, men at jeg altid gør det med respekt og et lille smil.

Det kan eksempelvis handle om:

 • Moderne klasseledelse i praksis: Ro, retning og relationer.
 • Systematisk arbejde med problemadfærd: Metoder i praksis
 • Problem-kultur: Fra kaos til harmoni
 • Kvalitativ inklusion: Nok i teori, men mest i praksis
 • Pædagogisk team-samarbejde: Fokus på opgaven
 • Kommunikation under press: Dialog og organisering
 • Fra daginstitution og skole: Den gode overgang
 • AKT 2.0: Den interne ressourceperson

 

 

 

Klasseledelse

 • Foredrag
 • Supervision
 • Kursus / uddannelse
 • Ledelsesrådgivning
 
JanuarRED (1 of 1)-7.jpg

Klasseledelse

 
 

Moderne klasseledelse er en af grundpillerne i en kvalitativt, inkluderende praksis. Faktisk viser det sig, at målrettet klasseledelse kan minimere nødvendigheden for specialpædagogisk støtte. I min optik handler moderne klasseledelse om eksempelvis:

 • En positiv tone og et trygt miljø for alle, -både børn og voksne.
 • Klare mål for undervisningen
 • Positive forventninger
 • Klare spilleregler for alle, -både børn og voksne.
 • Assertiv og anerkendende kommunikation
 • Forventningsafstemning mellem skole og hjem
 • Klare grænser for adfærd og tydelige konsekvenser.

Jeg holder foredrag, workshops, supervision og længerevarende kurser om ovenstående. Ring eller skriv for at høre mere.

 

Rådgivning til forældre

 • Problemadfærd, opdragelse, familiedynamik, skilsmisse og trivsel m.m.
 • Enkelt-samtale
 • Rådgivningsforløb
 
JanuarRED (1 of 1)-10.jpg

Forældre-rådgivning

Det moderne familieliv kan være en stor opgave. -Særligt når livet ikke går, som man troede det ville. Stress, skilsmisse, skole, institution, foreningsliv, søskende-dynamik og meget andet kan være kilde til mistrivsel og problemadfærd hos familiens børn (og voksne).

Ofte er løsningen forholdsvist simpel, -selv om den kan være svær at få øje på, når man selv står midt i orkanens øje. Derfor kan det være ekstremt nyttigt at inddrage en kompetent og erfaren rådgiver, der kan se problemerne fra et nyt perspektiv.

Vi tilbyder konkret og løsningsorienteret rådgivning for forældre; dvs. både par og enlige forældre. Man er velkommen til at komme på besøg en enkelt gang, -men de fleste vælger at komme igen.

 

Foredrag for forældre

 • Samarbejde
 • Forældreskab
 • Opdragelse
 • Adfærd
 • Moderne familieliv,
 • iPads og børnefællesskaber
 • M.m.
 
JanuarRED (1 of 1)-2.jpg

Foredrag for forældre

 
 

Efterhånden har jeg holdt flere hundrede foredrag for forældre til børn i skoler og institutioner. Læs hvad deltagerne siger her.

Typisk taler jeg en times tid (kan variere), hvor efter deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til mig og/eller hinanden. Jeg lægger stor vægt på, at mine input er konkrete, løsningsorienterede og fyldt med humor. Der er bl.a. fokus på:

 • Den moderne børnetype
 • Anerkendende kommunikation under pres
 • Åbenhed om forskellighed
 • Playstation, PC og iPads
 • At være rollemodel
 • Det positive samarbejde mellem skole og hjem

Skriv eller ring, -så laver jeg et foredrag med specifik fokus på de emner, du gerne vil have i fokus.

 

 

Inklusion

 • Foredrag, temadag og kursus
 • Supervision på alle niveauer
 • Ghostwriting og kvalitetssikring
 • Aktionslæring
 • Projektrådgivning
 
JanuarRED (1 of 1)-5.jpg

Inklusion

 
 

Inklusion handler i min udlægning om mere end placering af børn med specialpædagogiske behov.

Inklusion er den oplevelse man har, når man som menneske bliver mødt på egne fysiske, sociale og opgaveløsningsmæssige behov, inden for rammerne af et givet fællesskab. Derfor handler inklusion om alle, ikke bare nogen.

Konsekvensen er, at "bevægelsen mod øget inklusion" må rette sig mod mange aspekter af praksis, ikke blot de særlige indsatser. Med andre ord:

En god skole er en inkluderende skole.

Og en inkluderende skole er en god skole.

Jeg holder foredrag og laver kurser for lærere, pædagoger, konsulenter og ledere, hvor indhold og vinkling sammensættes efter behov.

Ligeledes fungerer jeg som ledelseskonsulent på alle niveauer, helt op til det ministerielle.

Jeg kan slutteligt være ghostwriter eller feedbackgiver på rapporter, politikker, projektforslag eller andre udgivelser.